OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Body obchodných podmienok:

 

1. Predajca

2. Vymedzenie pojmov

3. Objednávanie tovaru

4. Objednávky cez telefón alebo e-mail

5. Akciový tovar

6. Ceny

7. Spôsob dodania tovaru

8. Dodacie lehoty

9. Informácie o spôsobe platby

10. Stornovanie objednávky

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

12. Záruka

13. Reklamácie

14. Ochrana osobných údajov

15. Záverečné ustanovenia

 

 

1. Predajca

 

CANDLE DESIGN s.r.o., Olešná 731, 023 52 Olešná, Slovensko, IČO:46071661, DIČ:2023240109,

IČDPH: SK2023240109

Tel: +421 907 657 219, E-mail: shop@candledesign.eu, Web: www.candledesign.eu

Dodávateľ je zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo. 54535/L

 

 

2. Vymedzenie pojmov 

 

predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.shop.candledesign.eu
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.shop.candledesign.eu
objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

 

 

3. Objednávanie tovaru

 

Vyplnenie a odoslanie objednávky je chápané ako záväzná objednávka. Predávajúci čiže CANDLE DESIGN s.r.o. sa zaväzuje doručiť tovar zákazníkovi v požadovanom množstve a sortimente a zákazník sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť.

Po vyplnení objednávky príde na zákazníkom zadanú e-mailovú adresu správa, ktorá potvrdí prijatie objednávky. V prípade, že CANDLE DESIGN s.r.o. nebude z akýchkoľvek dôvodov schopné splniť zákazníkovu objednávku alebo časť jeho objednávky ( napr. objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredanosti ), okamžite ho budeme informovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s ním na ďalšom postupe. Hneď ako sa bude zákazníkovi objednaný tovar posielať, bude o tom informovaný správou, ktorá mu bude zaslaná na jeho e-mailovú adresu. V prípade akýchkoľvek problémov vzniknutých po odoslaní zásielky nás môže zákazník kontaktovať telefonicky: +421 907 657 219, prípadne e-mailom na adresu: shop@candledesign.eu.

 

 

 

4. Objednávky cez telefón alebo e-mail

 

Telefonické objednávky sú možné v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00 na telefónnom čísle+421 907 657 219. Objednávky cez e-mail posielajte na shop@candledesign.eu. Pri telefonickej alebo e-mailovej objednávke by mal zákazník vedieť názov tovaru. 

 

Ďalšie nevyhnutné údaje k vybaveniu telefonickej alebo e-mailovej objednávky:

 

Meno a priezvisko

Kompletnú adresu ( Prípadne adresu, ktorá má byť uvedená na faktúre )

E-mail ( Slúži na komunikáciu so zákazníkom )

Telefónne číslo ( Slúži na komunikáciu so zákazníkom )

 

Pokiaľ zákazník nakupuje ako živnostník, alebo firma je nutné uviesť nasledovné údaje:

 

Obchodný názov

Sídlo firmy ( adresa doručenia a fakturačná adresa ak je iná )

IČO

DIČ

IČDPH 

 

 

 

5. Akciový tovar

 

Všetky akcie na tovar v našej ponuke ( akciový tovar ) sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Pokiaľ si zákazník objedná tovar vo chvíli, keď je v akcii, garantujeme mu, že ho dostane za akciovú cenu, ktorá bola v danom momente pri tovare uvedená.

 

 

 

6. Ceny

 

CANDLE DESIGN s.r.o.  je platcom DPH. Všetky ceny v internetovom obchode spoločnosti CANDLE DESIGN s.r.o. sú uvádzané s DPH. CANDLE DESIGN s.r.o. ručí svojim zákazníkom za dodržanie ceny tovaru v čase objednávky, čo znamená, že v prípade, že ak sa zvýši cena v období medzi vykonaním objednávky a expedíciou tovaru zákazníkovi, tovar objednaný zákazníkom mu doručíme v cenách platných v deň objednávky.

Súčasťou odoslanej objednávky je aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list, daňový, ale aj reklamačný doklad.

 

 

 

7. Spôsob dodania tovaru

 

a) Slovenská pošta

 

Tovar posielame formou balíka, buď doporučene ( tovar zaplatený predfaktúrou ) alebo formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty. O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať e-mailom na adresu, ktorú uviedol pri svojej objednávke. V prípade, že tovar, ktorý si zákazník objednal nebol dodaný, kontaktujte nás prosím ( telefonicky na + 421 907 657 219 alebo e-mailom na shop@candledesign.eu), následne sa pokúsime odhaliť chybu a dohodneme sa so zákazníkom na ďalšom postupe.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste telefonický + 421 907 657 219 alebo na emailovej adrese shop@candledesign.eu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď alebo najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

 

b) Osobný odber

 

Osobný odber sa uskutočňuje na základe telefonického alebo emailového dohovoru medzi predávajúcim a kupujúcim. Odber sa uskutočňuje na adrese: CANDLE DESIGN s.r.o. Olešná 731, 023 52 Olešná, Slovensko.

 

c) Rozvoz

 

Rozvoz uskutočňujeme pri objednávkach nad 200eur s DPH. So zákazníkom sa vopred dohodneme na presnom mieste a čase dodanie tovaru. Za dovoz tovaru na miesto určenia si účtujeme 0,40eur / km. 

 

 

 

8. Dodacie lehoty

 

Dodacia lehota sa pohybuje od 24 hodín do 21 dní. Dodacia lehota celej objednávky je závislá od skladových zásob. Priemerná dodacia doba je spravidla do 7dní - dodacia lehota je čas od vytvorenia objednávky po predanie balíku pošte.( Doručenie Slovenskou poštou trvá približne 2-3 dni ). Ak si objednáte tovar, ktorý sa vypredal budeme Vás informovať ( telefonicky, e-mailom ) a dohodneme ďalší postup.

 

 

 

9. Informácie o spôsobe platby

 

V našom internetovom obchode môže zákazník zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:

 

a) Osobne

 

Zákazník môže platiť osobne v sídle firmy: CANDLE DESIGN s.r.o. Olešná 731, 023 52 Olešná, Slovensko.

Na základe telefonického dohovoru.


b) Dobierkou

 

Zákazník zaplatí za tovar pri doručení Slovenskou poštou pri prevzatí tovaru.

 

  

 

10. Stornovanie objednávky

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, prosíme ho aby nás kontaktoval ( telefonicky, e-mailom ), čo najskôr. Storno objednávky je možné dovtedy, pokiaľ objednaný tovar nebude expedovaný ( Zákazník vždy obdrží informačný mail o tom, že jeho tovar mu bol zaslaný ). Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

 

V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

 

 

 

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar spolu s daňovým dokladom je potrebné zaslať na adresu: CANDLE DESIGN s.r.o. Olešná 731, 023 52 Olešná, Slovensko. Toto právo vyplýva zo § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

 

- písomné nás kontaktujte

- tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale

- tovar nesmie byť použitý, poškodený

- tovar musí byť kompletný , spolu s dokladom o kúpe

 

Zákazník doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady. Poštovné, prípadne iné náklady súvisiace s dodaním tovaru, predávajúci zákazníkovi nevracia. Tovar posielajte doporučene a poistený. Neposielajte ho na dobierku! Pri splnení uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

 

 

12. Záruka

 

a) Na tovar objednaný a zakúpený od spoločnosti CANDLE DESIGN s.r.o. sa vzťahujú všeobecné podmienky Obchodného a Občianskeho zákonníka. Na ponúkaný tovar platí záruka 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Faktúra priložená k dodanému tovaru slúži ako reklamačný doklad.

 

b) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

c) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

 

d) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

 

 

 

13. Reklamácie

 

Pokiaľ zákazník po obdržaní zásielky zistí rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom, prípadne zistí, že tovar je poškodený, uplatní si najneskôr do troch dní reklamáciu ( písomne:CANDLE DESIGN s.r.o. Olešná 731, 023 52 Olešná, Slovensko, telefonicky: + 421 907 657 219, emailom: shop@candledesign.eu ).

Po dohode s nami, zákazník reklamovaný tovar doručí zásielkou ( na vlastné náklady ) alebo osobne na adresu: CANDLE DESIGN s.r.o. Olešná 731, 023 52 Olešná, Slovensko.Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné doručiť kópiu ústrižku od doručovateľa a kópiu daňového dokladu ( faktúry ), ktorý bol súčasťou zásielky s tovarom. O výsledku a oprávnenosti reklamácie budeme zákazníka informovať bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky ( najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru ) a dohodneme sa s ním na ďalšom postupe vyriešenia problému a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučený poštou reklamačný protokol. Reklamovaný tovar štandardne vymeníme kus za kus, prípadne za iný tovar do hodnoty reklamovaného výrobku. V prípade, že výmena tovaru nie je možná, zákazníkovi hneď po doručení daňového dokladu, ktorý mu bol vystavený k reklamovanému tovaru, vrátime peniaze na ním zvolený bankový účet.

 

 

 

14. Ochrana osobných údajov

 

Zákazník dáva súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov vyplnených pri registrácii alebo objednávke v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas dáva zákazník na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Vaše súkromie rešpektujeme. Pokiaľ Vám máme poskytnúť kvalitné služby potrebujeme k tomu niektoré Vaše osobné údaje. Údaje sú v našej databáze chránené pred zneužitím.

 

Každý zákazník musí pri registrácii uviesť:

 

Meno a priezvisko

Kompletnú adresu ( Prípadne adresu, ktorá má byť uvedená na faktúre)

E-mail (Slúži na komunikáciu so zákazníkom.)

Telefónne číslo ( Slúži na komunikáciu so zákazníkom.)

 

Pokiaľ nakupujete ako živnostník alebo firma je nutné uviesť ešte nasledovné údaje:

 

Obchodný názov

Sídlo firmy ( adresa doručenia a fakturačná adresa ak je iná )

IČO

DIČ

IČDPH

 

Tieto údaje sú uchovávané na dobu neurčitú v našej databáze a slúžia výhradne pri identifikácii kupujúceho. Používame ich výhradne na realizáciu Vašej objednávky a zlepšení našich služieb. Vami zadané údaje sú tak isto nutné pre náš fakturačný a účtovný systém ( ktorý spracúva naša účtovníčka). Našu databázu údajov za žiadnych okolností nepredávame, neprenajímame, ani nijak inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

 

 

 

15. Záverečné ustanovenia

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

 

V prípade akýchkoľvek informácií, nám napíšte prostredníctvom emailu info@candledesign.eu prípadne telefonicky na +421 907 657 219 .